Szlak Orlich Gniazd - O projekcie
Дата добавления: 13 марта 2014

O projekcie


Śląski System Informacji Turystycznej ” realizowany był w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”.

Rezultatem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych.

Lider projektu:

  • Śląska Organizacja Turystyczna

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie „Region Beskidy”

 

  • Górnośląski Związek Metropolitalny

 

  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

 

  • Związek Gmin Jurajskich

 

  • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Zakres projektu obejmował:

  • wyposażenie 34 istniejących i 33 nowopowstałych punktów informacji turystycznej 

 

   

PIT Piekary Śląskie

PIT Łękawica

PIT Dąbrowa Górnicza

  • oznakowanie wszystkich punktów informacji turystycznej znakami wskazującymi dojazd/dojście do nich:

  

  • instalację i uruchomienie 101 infokiosków- interaktywnych punktów informacyjnych,

  

     31 wew. wolnostojących                 61 zew. wiszących                9 zew. wolnostojących

  • drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa śląskiego,

      

  • Opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych w ogólnym nakładzie 847 000 egzemplarzy,

   

  

  • Wdrożenie nowych technologii internetowych, w tym: platformy społecznościowej, forum, galerii zdjęć, badania opinii, wirtualnych wycieczek,
  • Wyposażenie punktów informacji turystycznej w 1042 audioprzewodniki z GPS.

 

Koszty całkowite projektu wyniosły 12 417 556,06 zł, z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – 10 554 922,65 zł. Środki własne to (15%): 1 862 633,41 zł.

 


Замок Огродзенец
  • 1
    - - - - -
  • 2
    - - - - -
  • 3
    - - - - -
  • 4
    - - - - -
  • 5
    - - - - -
  • 6
    - - - - -