Wydarzenia w pobliżu
Lelów
2022-08-19
0.00 km
Złoty Potok
2022-09-18
13.84 km
Podlesice
2022-09-16
14.41 km
Zawiercie
2022-08-27
25.03 km
Zawiercie
2022-09-10
26.11 km
Podzamcze
2022-08-19
26.16 km
Podzamcze
2022-09-16
26.16 km
Podzamcze
2022-08-20
26.16 km
Podzamcze
2022-08-26
26.19 km
Podzamcze
2022-09-02
26.20 km
Zawiercie
2022-09-16
26.25 km
Zawiercie
2022-09-17
26.25 km
Zawiercie
2022-09-18
26.25 km
Mstów
2022-08-21
29.11 km
Ogrodzieniec
2022-08-28
29.36 km

Konkurs Piosenki Żydowskiej -Lelów ma Serce-2022

Miejscowość:
Lelów
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Żydowskiej, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Lelów miejsce spotkania kultur", który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu:

 

I. ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 

II. CELE KONKURSU

Propagowanie i popularyzowanie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10 - 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego.

2. Wykonawca przygotowuje dwie piosenki z repertuaru zespołu klezmerskiego. Przewiduje się również własną aranżację podkładu.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie mailowo, faxem lub pocztą na adres GOK w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2022 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do GOK.

4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. w sali widowiskowej GOK w Lelowie.

5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje    a) placówka delegująca    b) rodzic lub opiekun

 

IV. OCENA

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora według następujących kryteriów:

- techniczny poziom wykonania utworu,

- właściwy dobór piosenki,

- interpretację utworu,

- prezentację sceniczną.

 

 V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Komisja przyzna statuetki nagrodzonym i wyróżnionym laureatom.

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtworzenia półplaybacku. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

2)    Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).

3)    Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.

4)     Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

5)    Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia oraz wszystkie klauzule dostępne poniżej).

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.

8)      Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9)      Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Karta Zgłoszenia na konkurs na stronie Organizatora

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  86
Lokalizacja:

Ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
Gmina: Lelów
Powiat: częstochowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
W mieście
Kategoria: 
Wydarzenia

Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
Data wydarzenia: 
12/07/2022
Kontakt:
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Festiwale, Koncerty
Dodaj do planera
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX