Wyszukiwarka
Liczba elementów: 3
Tuż za rogatkami Częstochowy, w Olsztynie, można rozpocząć swoją przygodę ze Szlakiem Orlich Gniazd. Ta turystyczna trasa, licząca 166 km długości, prowadzi z Krakowa do Częstochowy (lub odwrotnie) i została oznakowana w 1953 r. wśród najbardziej malowniczych fragmentów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej popularnie Jurą. Oprócz tytułowych „orlich gniazd”, czyli ruin zamków i strażnic rycerskich, atrakcją szlaku są różnorodne formy krasowe: ostańce wapienne, jaskinie, doliny i grzebienie skalne.
Częstochowa
Częstochowska Organizacja Turystyczna w dniu 30 września br. organizuje imprezę "Częstochowski Przełom Warty" podczas której odbędzie się spływ kajakowy oraz piknik.
więcej >>
Dodaj do planera
pow. 100,9 ha; odcinek Warty między Mirowem a Skrzydłowem wraz ze starorzeczami oraz lasem „Gąszczyk” charakteryzujący się zróżnicowaną i mało przekształconą szatą roślinną (zbiorowiska wodne, łąkowe wilgotne i suche, leśne, m.in. łęgi i olsy oraz grądy).
więcej >>
Dodaj do planera