ZAPRASZAMY DO CERTYFIKACJI

Data publikacji:
19 Listopad 2021
Odsłuchaj tekst

Tylko do 30 listopada 2021 można zgłaszać produkty i usługi turystyczne do pilotażowej certyfikacji w ramach JURAJSKIEGO SYSTEMU CERTYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH. Prestiżowe certyfikaty dla jurajskich firm to znakomite wyróżnienie a jednocześnie podkreślenie głębszej identyfikacji z regionem.

 

Podmiotem wprowadzającym i zarządzającym Jurajskim Systemem Certyfikacji jest Związek Gmin Jurajskich. Do procesu Certyfikacji mogą przystąpić podmioty z branży turystycznej i okołoturystycznej działające na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, których działalność wpisuje się w budowę i rozwój marki Jura Krakowsko-Częstochowska. W pierwszej edycji mogą startować podmioty, które znajdują się i funkcjonują na terenie gmin będących członkami Związku Gmin Jurajskich.

 

Certyfikację prowadzi Komisja Certyfikacyjna w oparciu o Regulamin Jurajskiego Systemu Certyfikacji Produktów i Usług Turystycznych w 4 kategoriach:

 

1/   Usługi noclegowe  - kategoria obejmuje usługi noclegowe świadczone w:

•   hotelach,

•   pensjonatach,

•   kwaterach prywatnych,

•   obiektach turystyki wiejskiej,

•   obiektach agroturystycznych,

•   innych obiektach noclegowych.  

 

2/   Usługi gastronomiczne - kategoria obejmuje usługi świadczone w obiektach nawiązujących do kuchni regionalnej/polskiej, nawiązującej do esencji marki Jura Krakowsko-Częstochowska za pomocą elementów określonych w kryteriach poniżej. Będą to: restauracje, kawiarnie, karczmy, gospody, zajazdy etc.

   

3/   Atrakcje turystyczne - na potrzeby projektu przyjęto, iż atrakcja turystyczna oznacza obiekt lub wydarzenie będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch turystyczny. Uwzględniając potencjał Jury Krakowsko-Częstochowskiej kategoria obejmuje (nie stanowiąc katalogu zamkniętego):

•   muzea,

•   jaskinie,

•   szkoły wspinaczkowe,

•   wypożyczalnie sprzętu sportowego,

•   winnice przystosowane do zwiedzania,

•   obiekty rekreacyjne,

•   parki rozrywki,

•   zamki,

•   imprezy.

 

4/ Produkty spożywcze i rzemieślnicze - kategoria obejmuje wytwarzane na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej produkty, które cechują się następującymi atrybutami:

•   nawiązują do esencji marki Jura,

•   mogą być gościńcem lub pamiątką z podróży,

•   produkty wytwarzane przez lokalnych producentów żywności oraz rękodzielników przy wykorzystaniu dostępnych surowców, materiałów lub tradycji, historii etc.

 

System został skonstruowany tak, aby:

•   z jednej strony premiować jakość i aby wszystkie zcertyfikowane usługi i produkty nie były poniżej uzgodnionej, akceptowalnej jakości,

•   z drugiej strony premiować również dodatkowe elementy oferty, które choć nie są bezwzględną koniecznością stanowią o uatrakcyjnieniu oferty i pozwolą uzyskać Certyfikat tym, którzy to wprowadzają, bez konieczności narzucenia tych kryteriów wszystkim podmiotom.

 

Zasady certyfikacji określone są w Regulaminie, który stanowi zbiór podstawowych zasad dotyczących całego procesu Jurajskiego Systemu Certyfikacji Produktów i Usług Turystycznych, w tym zbiór warunków i procedur, których spełnienie umożliwia przystąpienie do tego procesu, jak również etapy certyfikacji oraz obowiązki podmiotu który otrzymał Certyfikat.

 

W przypadku pozytywnej oceny dotyczącej wypełnienia kryteriów Certyfikacji w określonej kategorii podmiot otrzymuje potwierdzenie w postaci dokumentu i materiałów graficznych oraz jednoczesne prawo do posługiwania się prestiżowym oznaczeniem JURAJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI w swojej działalności promocyjnej.

 

Zdobywcy certyfikatu mogą liczyć na specjalną promocję na stronach interentowych i w mediach społecznościowych. Kampania promocyjna zaprezentuje nowy pomysł na podnoszenie jakości produktów i usług turystycznych na Jurze, a równocześnie będzie skierowana do turystów, aby zapoznać ich z produktami I usługami, które zostały zcertyfikowane.

 

Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania poniżej. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać z dopiskiem CERTYFIKACJA na adres mailowy: info@jura.info.pl do dnia 30 listopada 2021 roku.

 

Konferencja on-line podsumowująca projekt i przedstawiająca zdobywców Jurajskiego Certyfikatu Jakości w edycji 2021 odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku. Już dziś zapraszamy!

 

„Wdrożenie jurajskiego systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych jako głównego czynnika profesjonalizacji kadr turystycznych oraz podnoszenia jakości usług” to projekt realizowany przez Związek Gmin Jurajskich przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

#jurajskicertyfikatjakosci #zwiazekgminjurajskich #certyfikat #jura #jurakrakowskoczestochowska #slaskie #malopolskie 

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  33
Pogoda
Katowice