Wyszukiwarka
Liczba elementów: 8
Statyczna treść
W tym roku uczestnicy festiwalu powalczą o Złotą, Srebrną lub Brązową Zopaskę (fartuch), w jednej z trzech kategorii: • potrawa regionalna, • produkt lokalny, • potrawa/produkt inspirowany tradycją.
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
Projekt „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.”
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
Projekt „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.”
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej kultury.
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
Wyżynę (Jurę) Krakowsko-Częstochowską, która stanowi część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej tworzy rozległa płyta górnojurajskich wapieni, wznosząca się przeciętnie od 300 m n.p.m. w rejonie Częstochowy, do 400–500 m n.p.m. koło Krakowa.
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
ow. 7081,7 ha; jest obszarem specjalnej ochrony ptaków obejmującej głównie stawy pod Zatorem, u ujścia Skawy do Wisły stanowiące miejsce lęgowe szeregu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ptactwa wodnego, jak np. bączek, ślepowron, podgorzałka, rybitwa białowąsa i inne. W granice obszaru włączono nadwiślańskie tereny w rejonie Okleśnej — Rozkochowa — Jankowic.
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
Pow. 22,5 ha; obszar rozciąga się wzdłuż brzegów potoku Sanka od Baczyna po rez. Wąwóz Mnikowski obejmując wąski pas nadrzecznych łąk i pastwisk z płatami łąk trzęslicowych, turzyc i trzcin stanowiących ostoję poczwarówki zwężonej.
więcej >>
Dodaj do planera
Statyczna treść
Jest to najmniejszy z 23. parków narodowych Polski o pow. 2145,62 ha, obejmujący najcenniejszy przyrodniczo i kulturowo fragment Wyży¬ny, którego krajobraz okre¬ślają wspomniane doliny Prądnika i Sąspowska.
więcej >>
Dodaj do planera