Wyszukiwarka
Liczba elementów: 8
Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej kultury.
więcej >>
Dodaj do planera
Wyżynę (Jurę) Krakowsko-Częstochowską, która stanowi część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej tworzy rozległa płyta górnojurajskich wapieni, wznosząca się przeciętnie od 300 m n.p.m. w rejonie Częstochowy, do 400–500 m n.p.m. koło Krakowa.
więcej >>
Dodaj do planera
Dolina Racławki (gm. Krzeszowice) – krajobrazowo-leśny i przyrody nieożywionej.
więcej >>
Dodaj do planera
Leśny; pow. 46,69 ha; las mieszany z dominującą buczyną karpacką; malownicze jurajskie skałki. Przy płn. granicy rezerwatu duże krasowe źródło „Pióro”.
więcej >>
Dodaj do planera
Krajobrazowy; pow. 35,29 ha; obejmuje fragment zach. zbocza jurajskiej doliny oraz wierzchowiny pokryty grądem i buczyną karpacką.
więcej >>
Dodaj do planera
leśny; pow. 7,59 ha; starodrzew buczyny karpackiej pokrywający niewielkie wzgórze; ścieżka spacerowa.
więcej >>
Dodaj do planera
florystyczny; pow. 12,12 ha; unikatowe stanowiska obuwika pospolitego rosnącego w runie buczyny karpackiej.
więcej >>
Dodaj do planera
Jest to najmniejszy z 23. parków narodowych Polski o pow. 2145,62 ha, obejmujący najcenniejszy przyrodniczo i kulturowo fragment Wyży¬ny, którego krajobraz okre¬ślają wspomniane doliny Prądnika i Sąspowska.
więcej >>
Dodaj do planera