Wyszukiwarka
Liczba elementów: 1
Statyczna treść
ow. 7081,7 ha; jest obszarem specjalnej ochrony ptaków obejmującej głównie stawy pod Zatorem, u ujścia Skawy do Wisły stanowiące miejsce lęgowe szeregu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ptactwa wodnego, jak np. bączek, ślepowron, podgorzałka, rybitwa białowąsa i inne. W granice obszaru włączono nadwiślańskie tereny w rejonie Okleśnej — Rozkochowa — Jankowic.
więcej >>
Dodaj do planera