Utworzony przez:  Agnieszka ŚOT
Data dodania:  2021-05-13

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 224) wnioski o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych składane są do Marszałków Województw.

Prawo do umieszczania na Liście Produktów Tradycyjnych mają produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie przynajmniej 25-letnią  metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Produkty wpisywane na Listę Produktów Tradycyjnych powinny stanowić element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz powinny być elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Wnioski o wpisanie na listę produktów tradycyjnych należy składać w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Turystyki
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Kotwa

tel.  32 77 40 900 

agnieszka.kotwa@slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Turystyki

  1. Ligonia 46
    40-037 Katowice

 

Link do pobrania szczegółowych informacji oraz dokumentów:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/turystyka_1/zlozenie-wniosku-o-wpis-na-liste-produktow-tradycyjnych.html

gałuszki