Data dodania:  2013-10-16

Produkty rybołóstwa, w tym ryby.

Polskie tradycje hodowli i przyrządzania karpia sięgają wieku XIII. W Polsce wyhodowano jedną z najszlachetniejszych odmian tego gatunku – karpia królewskiego. Piszą o tym M. Lemnis i H. Vitry w Iskier przewodniku sztuki kulinarnej wydanym w 1976 roku. Hodowlę karpia na terenach Złotego Potoku zapoczątkował w 2 poł. XIX w. hr Edward A. Raczyński – ówczesny właściciel dóbr złotopotockich.
Hodowla pstrągów w Złotym Potoku ma długą tradycję. Mirosław Zwoliński w Szkicach monograficznych Janowa i okolicy wydanych w 1992 roku podaje, że już W drugiej połowie XIX w. hr. Edward A. Raczyński (mąż Marii Beatrix córki narodowego wieszcza Zygmunta Krasińskiego) postanowił wykorzystać krystalicznie czystą wodę ze źródeł „Zygmunta i Elżbiety” i założyć hodowlę ryb łososiowatych.
Początki hodowli karpi w Polsce są bardzo stare i sięgają XIII-XIV wieku, kiedy to w dorzeczach górnej Wisły i Odry zaczęły powstawać stawy rybne tzw. „rybniki”. Potem następowały okresy rozkwitu i upadku polskiej gospodarki stawowej. „Około 1870 r. rozpoczął się ponowny rozwój i następnie rozkwit polskiej gospodarki stawowej i ściśle związanej z hodowlą karpi.
Jak podają źródła „(…) hodowla ryb w Bestwinie rozwijała się już od XVI wieku. To był fenomen na skale światową”. (I. Ciesielski „Karp Polski z historia” [w:] „Trybuna Śląska” 2003 nr 298, dod. „Magazyn Śląski”). W 1868 r. Tomasz Dubisch jako ówczesny mistrz rybacki kompleksu Iłownica przypadkowo odkrył przypadkowy system chowu karpia „tj. stopniowego przenoszenia (czyli przesadzania) juwenalnych stadiów karpia do kolejno innych, wcześniej zalanych i żyznych stawów (przesadek I i II, a nawet III), z jednoczesnym rozrzedzaniem zagęszczenia ich obsady.
Produkcja pstrąga górskiego w powiecie bielskim sięga pierwszej połowy XX wieku. Na początku rozwijała się głównie produkcja narybku. Rozbudowywano również niewielkie stawy hodowlane, a dopiero w kolejnych latach zaczęto hodować pstrąga na większą skalę jako rybę konsumpcyjną. Metody produkcji pstrąga górskiego nie uległy zmianie aż do dnia dzisiejszego. Nazwa pstrąga górskiego pochodzi od miejsca produkcji ryby.