Pracownia Kulinarna "Basenowa"

Miejscowość:
Żarki
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Re­gio­nal­ne i lo­kal­ne smaki, po­tra­wy kuch­ni ży­dow­skiej i ślą­skiej, ale  w no­wo­cze­snym wy­da­niu znaj­dzie­my w kar­cie w nowej re­stau­ra­cji obok ba­se­nu ką­pie­lo­we­go w Żar­kach. Do dys­po­zy­cji 60 miejsc sie­dzą­cych, w okre­sie wio­sen­no-let­nim taras ze stre­fą wy­po­czyn­ku chil­lo­ut oraz par­king. Dla naj­młod­szych kącik zabaw i spe­cjal­ne menu. Można tu or­ga­ni­zo­wać przy­ję­cia i przy­je­chać z grupą w ra­mach wy­ciecz­ki, a także za­mó­wić ca­te­ring - nie tylko na świę­ta.

W kar­cie zwra­ca uwagę wy­śmie­ni­ty śledź na ta­tar­czu­chu - lo­kal­nym słod­ka­wym re­gio­nal­nym chle­bie; tatar w nieco innej od­sło­nie, czy gęsie pipki. Jest i karp i łosoś, a także pstrąg. Wśród zup: flaki wo­ło­we, rosół, krem z po­mi­do­rów. Są i sa­ła­ty, ale oczy­wi­ście z twi­stem, czyli np. z opa­la­nym serem kozim, oczy­wi­ście lo­kal­nym. Wśród dań głów­nych znaj­dzie­my: kacz­kę, go­lon­ko, po­lę­dwi­cę wo­ło­wą, schab. Są też pyzy z kacz­ką i kaszą gry­cza­ną, a także pie­roż­ki ra­vio­li ze szpi­na­kiem. Mi­ło­śni­cy słod­kie­go też nie będą za­wie­dze­ni: se­mi­fred­do ka­wo­we oraz lody kar­me­lo­we, ale z za­ska­ku­ja­cym do­dat­kiem pla­stra miodu i prec­la ży­dow­skie­go. Osob­ne menu jest dla dzie­ci: rosół, po­mi­do­ro­wa, ale i pul­pe­ty z in­dy­ka, łosoś na parze, klu­ski ślą­skie oraz na­le­śni­ki. W ofer­cie piwa lo­kal­ne z Bro­wa­ru Jan.

Restauracja jest członkiem Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki.


W menu Śląskie Smaki polecamy:

basenowa 

Twoja ocena:
Ocena: 4.0 (Oddano 4 głosy)
Wyświetlenia:  1639
Lokalizacja:

Ul. Wierzbowa 21
42-310 Żarki
Gmina: Żarki
Powiat: myszkowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
Nad wodą, W centrum miasta
Kategoria: 
Gastronomia

Kontakt:
Telefon komórkowy: +48 731 400 375

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Restauracja

Dostępność Całoroczny
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Żarki
0.41 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Żarki
0.29 km
Żarki
0.59 km
Żarki
0.59 km
Gastronomia w pobliżu
Żarki
0.60 km
Żarki
0.61 km
Żarki
0.62 km